Perfection in
Wood
KONZULTACE – PASPORTIZACE - RESTAURÁTORSKÉ ZÁMĚRY - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE – ROZPOČTY A KALKULACE – VÝROBA – MONTÁŽ

Restaurování a repase

Odborné restaurování, repase historických dřevěných nebo kovových prvků a konstrukcí

Stavební truhlářství

Výroba oken, vstupních a interiérových dveří, prosklených stěn, vrat, bran, schodišť, repliky historických prvků

Výroba nábytku

Výroba stylového i designového nábytku

CNC obrábění

výroba plochých i prostorových dřevěných tvarových dílců