Restaurování a repase

Zajišťujeme zpracování restaurátorských záměrů včetně závěrečných restaurátorských zpráv, odbornou pomoc při vydávání závazných stanovisek příslušných památkových úřadů.

Dřevěné prvky

Zobrazit více

Kovové prvky

Zobrazit více